Nguyễn Văn Hoạt

Cập nhập tin tức Nguyễn Văn Hoạt

Mỹ Đức kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Ông Nguyễn Văn Hoạt, người vừa được thành phố điều về làm Phó bí thư huyện Mỹ Đức, được bầu làm Chủ tịch UBND huyện.

HN điều người về làm phó bí thư huyện Mỹ Đức

Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Hoạt vừa được Hà Nội điều động về công tác tại huyện ủy Mỹ Đức.