nhà máy xanh

tin tức về nhà máy xanh mới nhất

AMACCAO nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại Nhà máy bê tông ở Hà Namicon
AMACCAO08/09/20200

AMACCAO nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại Nhà máy bê tông ở Hà Nam

Công ty Cổ phần AMACCAO đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng các hạng mục xử lý nước thải, chất thải tại nhà máy sản xuất bên tông AMACCAO 2 ở Hà Nam.