Trước khi cơ quan chức năng thành phố Nha Trang cưỡng chế, tất cả các gia đình dựng nhà trái phép trên đất dự án đã rời đi. Các trường hợp cưỡng chế chủ yếu là nhà tạm.

{keywords}
Các trường hợp cưỡng chế chủ yếu là nhà tạm.

Từ sáng sớm, công tác an ninh đã được triển khai. Điện lực, Viễn thông, và Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa đã thực hiện cắt các dịch vụ liên quan đến các hộ dân nằm trong diện xây dựng trái phép.

{keywords}
Từ sáng sớm, công tác an ninh đã được triển khai.

Theo Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang, việc cưỡng chế, khắc phục hậu quả ở Vĩnh Thái là động thái cứng rắn của thành phố trong việc chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép. 

{keywords}
Cưỡng chế, khắc phục hậu quả ở Vĩnh Thái là động thái cứng rắn của thành phố trong việc chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép.

Tới đây, thành phố tiếp tục có kế hoạch cưỡng chế những khu vực xây dựng trái phép ở các địa phương khác như: Phước Đồng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương.

Đây là khu vực hồi cuối tháng 4 vừa qua, chính quyền thành phố đã thực hiện cưỡng chế 45 trường hợp xây dựng trái phép trên đất dự án, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, răn đe những trường xây dựng trái phép.

Công Hưng

Kỷ luật ba cán bộ liên quan vụ lừa đảo bán đất tại Bạc Liêu

Kỷ luật ba cán bộ liên quan vụ lừa đảo bán đất tại Bạc Liêu

 Ba cán bộ thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì liên quan đến việc để xảy ra sai phạm trong Dự án Khu dân cư Nọc Nạng.