nhân sự ngành du lịch

Cập nhập tin tức nhân sự ngành du lịch

Du lịch trên đà hồi phục, nhiều DN cần tuyển người trong bối cảnh 90% nhân sự của ngành thất nghiệp và đổi nghề do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thiếu trầm trọng nhân sự chất lượng cao ngành quản lý khách sạn

Với mức tăng trưởng du lịch từ 25-35%/năm như hiện nay, ngành du lịch đang cần tới khoảng 2 triệu lao động để có thể bắt kịp tốc độ phát triển.