nhập cảnh Trung Quốc

Cập nhập tin tức nhập cảnh Trung Quốc

Nhập cảnh vào Trung Quốc qua cửa khẩu ở Lạng Sơn phải có xét nghiệm PCR

UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc thay đổi quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, trong đó có nội dung, từ ngày 8/1, người được phép nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy xét nghiệm PCR trong vòng 48 giờ.