nhập khẩu ô tô cũ

Cập nhập tin tức nhập khẩu ô tô cũ

Có thể siết cả nhập khẩu ô tô cũ

Nhiều người cho rằng siết chặt quy định như vậy, sân chơi có lẽ sẽ chỉ còn dành cho những ông lớn, chứ không có chỗ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ô tô cũ nộp thuế 17 ngàn USD: Hết đường về Việt Nam

Ngoài đóng các loại thuế như ô tô mới, ô tô cũ còn phải chịu thêm mức thuế tuyệt đối 5.000-17.000 USD/chiếc.