Như Mây

Cập nhập tin tức Như Mây

Chuyên vào các vai phản diện, Như Mây không ít lần bị khán giả "ghét cay ghét đắng".