Nhìn lại chặng đường 50 thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, Việt Nam - Singapore đã tạo dựng nhiều dấu ấn đáng chú ý trên nhiều lĩnh vực.