Đạt tiêu chuẩn khí thải mới được xét ưu đãi thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101 sửa đổi Nghị định 122 (năm 20216) và Nghị định 57 (năm 2020) về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong đó có xe ô tô.

Để được hưởng ưu đãi, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải cũng như đạt được yêu cầu về sản lượng chung và riêng.

Theo đó, các loại ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu được sản xuất, lắp ráp xe phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4, mức 5 cho giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2021; mức 5 trở lên cho giai đoạn từ năm 2022 trở đi. Các xe có tiêu chuẩn khí thải mức 4 sản xuất, lắp ráp đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 1/1/2022 và còn hiệu lực.

{keywords}
Để được hưởng ưu đãi, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải cũng như yêu cầu về sản lượng. (Ảnh: VinFast)

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng sản lượng chung tối thiểu cho từng nhóm xe và sản lượng riêng tối thiểu cho ít nhất 1 mẫu xe quy định cho từng kỳ xét ưu đãi thuế thì doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất 0% đối với toàn bộ linh kiện nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp nhóm xe mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về sản lượng theo quy định xuất xưởng trong kỳ xét ưu đãi.

Trường hợp sản xuất, lắp ráp cả xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu và xe ô tô điện, Hybrid, xe sử dụng nhiên liệu sinh học... thì khi xác định sản lượng chung tối thiểu của nhóm xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu, doanh nghiệp được cộng sản lượng các loại xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô Hybrid...trong kỳ xét ưu đãi vào sản lượng chung tối thiểu của cùng nhóm xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu khi xét ưu đãi.

Nếu kỳ xét ưu đãi đầu tiên của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô không đủ số tháng nhưng đạt sản lượng xe sản xuất, lắp ráp thực tế của nhóm xe tối thiểu bằng sản lượng bình quân 1 tháng của sản lượng chung tối thiểu nhân với thời gian tham gia chương trình ưu đãi của kỳ xét ưu đãi và đạt sản lượng sản xuất, lắp ráp thực tế của mẫu xe đăng ký tối thiểu bằng sản lượng bình quân 1 tháng của sản lượng riêng tối thiểu nhân với số tháng tham gia chương trình; đồng thời đạt điều kiện sản lượng chung tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu cho kỳ xét ưu đãi tiếp theo thì số linh kiện ô tô đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp ô tô trong kỳ xét ưu đãi đầu tiên được áp dụng thuế suất 0%.

Sản xuất từ 250 xe điện, Hybrid/năm được ưu đãi thuế

Về kỳ ưu đãi thuế, doanh nghiệp có thể được lựa chọn kỳ xét ưu đãi thuế 6 tháng (từ 1/1 – 30/6 hoặc 1/7 – 31/12) hàng năm.

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn kỳ xét ưu đãi thuế 6 tháng, đã được xử lý tiền thuế nộp thừa đối với số linh kiện sản xuất, lắp ráp ô tô xuất xưởng trong kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm không đạt điều kiện sản lượng theo quy định nhưng tổng sản lượng của cả năm đáp ứng điều kiện về sản lượng của kỳ xét ưu đãi thuế 12 tháng thì vẫn được xét ưu đãi thuế cho kỳ 6 tháng cuối năm. Đồng thời, được xử lý số thuế nộp thừa đối với số linh kiện đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp ô tô xuất xưởng trong kỳ nếu đáp ứng quy định. Trong khi đó, kỳ xét ưu đãi thuế 12 tháng tính từ ngày 1/1 đến 31/12 hàng năm.

Cũng theo quy định, năm 2021, để được xét ưu đãi thuế với các loại xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống, dung tích từ 2.500 cc trở xuống, các doanh nghiệp phải đạt sản lượng chung tối thiểu 6.500 chiếc (trong thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 31/12) với kỳ ưu đãi 6 tháng và 18.000 chiếc cho kỳ ưu đãi thuế 12 tháng với các loại xe xăng. Sản lượng riêng tối thiểu cho 1 mẫu xe là 2.600 xe trong nửa cuối năm 2021 và 7.100 với kỳ xét ưu đãi thuế cả năm 2021.

Giai đoạn từ 2022 - 2027, sản lượng lần lượt cho kỳ xét ưu đãi 6 tháng sẽ là 11.500 xe và với kỳ xét ưu đãi thuế 12 tháng là 23.000 chiếc. Trong khi đó, sản lượng riêng mỗi mẫu xe phải đạt là 9.000 xe cho kỳ ưu đãi 12 tháng.

Trong kỳ xét ưu đãi thuế, trường hợp mẫu xe do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp vừa có loại đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo quy định về tiêu chuẩn khí thải và loại đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5 thì doanh nghiệp được tính cả sản lượng của loại xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5 để xác định điều kiện sản lượng của mẫu xe đó.

Đối với xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe Hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe sử dụng khí thiên nhiên sẽ có yêu cầu sản lượng khá thấp. Theo đó, với kỳ xét ưu đãi thuế 6 tháng yêu cầu sản lượng tối thiểu là 125 xe với kỳ xét ưu đãi 6 tháng và 250 xe với kỳ xét ưu đãi thuế 12 tháng.

Hoàng Nam

Xe điện Trung Quốc ra mắt tại Thái Lan, rộng đường về Việt Nam

Xe điện Trung Quốc ra mắt tại Thái Lan, rộng đường về Việt Nam

Các hãng xe Trung Quốc thâm nhập thị trường Thái Lan, tập trung vào dòng xe điện hóa. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với chính sách của Thái Lan trong việc thúc đẩy quốc gia này trở thành trung tâm xe điện của ASEAN.