nữ khách hàng

Cập nhập tin tức nữ khách hàng

Mất đúng 5 giây, nữ khách hàng khiến nhân viên phải 'khóc cả tháng'

Sau khi phát hiện sự việc thì nhân viên bán hàng này hẳn sẽ phải khóc cả tháng. Hối cũng không kịp.