Được biết, đây là 2 nữ sinh trường trung học cơ sở số 5 Tiêu Tác, Hà Nam, Trung Quốc.


H.P (tổng hợp)