nước biển an toàn

Cập nhập tin tức nước biển an toàn

Đà Nẵng công bố nước biển tắm được

Các thông số đều trong giới hạn an toàn cho phép, người dân có thể tắm biển bình thường ở Đà Nẵng. 

Đà Nẵng: Chiều nay công bố nước biển có tắm được không

Các mẫu nước được phân tích sẽ cho biết mức độ an toàn của nước biển ở Đà Nẵng.