nước mắm chứa asen

Cập nhập tin tức nước mắm chứa asen

Công bố 7 phần bộ tiêu chuẩn nước mắm truyền thống Việt Nam

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) phối hợp với các Hiệp hội nước mắm truyền thống trên cả nước lần đầu tiên công bố bộ tiêu chuẩn nước mắm truyền thống Việt Nam.

Bộ trưởng TT&TT: Báo chí rút tít đừng cắt xén

Nhắc lại thông tin nước mắm chứa asen, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn lưu ý báo chí khi đưa sự thật phải đưa đầy đủ, không rút tít cắt xén.