nứt đê

Cập nhập tin tức nứt đê

Đê 50 tỷ ở Thanh Hóa đang bảo hành đã xuống cấp

Mặc dù đang trong thời gian bảo hành, song tuyến đê hữu sông Hoàng từ xã Dân Lý đến Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã sụt lún, nứt, gãy nghiêm trọng.