Nút giao Hạ Long Xanh

Cập nhập tin tức Nút giao Hạ Long Xanh

Nút giao thông hơn 1.000 tỷ ở Quảng Ninh lại trễ hẹn về đích

Đến nay, nút giao thông Hạ Long Xanh ở Quảng Ninh mới hoàn thành được 65% lượng công việc, phía đơn vị thi công đang xin gia hạn thời gian hoàn thành sang tháng 10/2023.