Đó là những em bé được sinh ra trong trại giam, mỗi ngày chỉ được gặp mẹ 2 tiếng.

Đến khi 3 tuổi, các em được "tự do" và được chuyển đến một trại mồ côi nếu không có người giám hộ.

VietNamNet TV