Phan Thị Bích Hằng

Cập nhập tin tức Phan Thị Bích Hằng

Đừng vội cho nhà ngoại cảm là lừa bịp

Tác giả sách "Hành trình 25 năm tìm hài cốt liệt sĩ của Phan Thị Bích Hằng" cho rằng nhà ngoại cảm là người chứ không phải là thánh, nên có thất bại là dễ hiểu.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng lên tiếng trước tâm bão dư luận

Tôi đã quá quen sống chung với bão dư luận và tin đồn kiểu từ sao hoả rơi xuống ấy nên tôi không thanh minh, giải thích. Tôi tập trung làm những việc mà tôi cho là tốt đẹp cho gia đình và cộng đồng