M.B (Theo Bloomberg QuickTake Originals)

Công nghệ robot mang lại hy vọng mới cho người khuyết tật vận động

Công nghệ robot mang lại hy vọng mới cho người khuyết tật vận động

Những robot hỗ trợ di chuyển đang dần phổ biến hơn trong cuộc sống. Có thể nói, đây chính là niềm hy vọng mới cho người khuyết tật vận động được di chuyển bằng chính đôi chân của mình.