Phim 16+

Cập nhập tin tức Phim 16+

Một nửa số phim Đức cấm cửa khán giả dưới 16 tuổi

4/8 phim được chọn trình chiếu tại LHP Đức lần thứ 7 ở Việt Nam chỉ dành cho người lớn.

Nhiều phim 16+ chiếu miễn phí tại Hà Nội

Trong số 12 phim được chọn trình chiếu trong tuần phim chào mừng LHP Việt Nam tại Hà Nội từ 18-24/11 có tới quá nửa phim cấm khán giả dưới 16 tuổi.

Phim 16+ áp đảo LHP Đức 2015 tại Việt Nam

 Từ 6-20/9, LHP Đức lần thứ 6 trở lại 4 thành phố lớn của Việt Nam, trình chiếu miễn phí 8 phim và 5 trong số đó chỉ dành cho khán giả 16 tuổi trở lên.