Quân đoàn 1

Cập nhập tin tức Quân đoàn 1

Đại tá Trương Mạnh Dũng giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1

Đại tá Trương Mạnh Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1 được bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 1.