quan hệ Việt Lào

tin tức về quan hệ Việt Lào mới nhất

Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Làoicon
Chính trị24/07/20180

Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào

Chiều nay, tại Thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.