quản lý tài sản

Cập nhập tin tức quản lý tài sản

VCB-Mobile B@nking: công cụ đắc lực nâng cao chất lượng sống

Vietcombank vừa ra mắt 2 tính năng mới “Quà tặng may mắn” và “Quản lý tài khoản cá nhân” trên VCB-Mobile B@nking.

Quản lý tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều động nhiều lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) mới thay cho ông Nguyễn Quốc Hùng