Được bổ sung vào Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã và đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định.

Theo kế hoạch ban đầu, xã Quang Châu đăng ký với huyện năm 2023 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, dựa trên thành quả đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới cũng như hoàn thiện các tiêu chí để trở thành phường khi huyện Việt Yên trở thành thị xã, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã đăng ký hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao ngay trong năm 2022.

Trụ sở UBND xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 15/11 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đồng ý chủ trương bổ sung xã Quang Châu, huyện Việt Yên thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao vào Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2022. Nhờ đó, Quang Châu trở thành 1 trong 19 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Việt Yên hướng dẫn, đôn đốc xã Quang Châu và các xã trong kế hoạch khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra thực tế, xã Quang Châu cơ bản đã đạt 18/19 tiêu chí, còn 01 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 6 về văn hóa. UBND huyện Việt Yên đã có kế hoạch chỉ đạo để xã hoàn thành trong tháng 11/2022.

Trong số các tiêu chí mà Quang Châu đạt được, đáng chú ý là việc thực hiện tiêu chí số 14 về y tế. Theo đó, Đảng ủy, UBND xã đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ, công tác chuyển đổi số vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa đạt 61%, trong khi tiêu chí này chỉ cần lớn hơn hoặc bằng 40% là đạt yêu cầu. Tỷ lệ dân số ở địa phương có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 100%, trong khi tiêu chí này được công nhận đạt khi địa phương có tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 70%. Quang Châu là xã hoàn thành đầu tiên của tỉnh, của huyện về chỉ tiêu này.

Để kịp thời gian trình các sở, ngành của tỉnh thẩm định và công nhận xã Quang Châu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ngay trong năm 2022, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ, công chức, các đơn vị được giao phụ trách thực hiện các tiêu chí hoàn thiện hồ sơ và gửi trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị phụ trách chuyên môn của huyện để thẩm định, cho ý kiến.

Hải Yến