Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi. Bản quy chế này đề cập đến nội dung và nguyên tắc để đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng.

{keywords}
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Theo đó, về tài khoản đăng nhập phần mềm, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác phần mềm có trách nhiệm bảo quản, đảm bảo an toàn về tài khoản người dùng, cũng như bảo mật thông tin hồ sơ cho cơ quan, đơn vị.

Người trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng phần mềm hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được yêu cầu áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin và vận hành thông suốt phần mềm; trường hợp mất mật khẩu, tài khoản có dấu hiệu bị đánh cắp mật khẩu, phải báo cáo ngay với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và báo cáo về Sở Nội vụ để được cấp lại mật khẩu mới.

Bên cạnh đó, quy chế cũng quy định, việc lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn bảo mật thông tin theo quy định hiện hành.

Về công tác an toàn thông tin ở Quảng Ngãi, trước đó Trung tâm CNTT-TT thuộc Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi cũng vừa phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức tập huấn về an toàn an ninh thông tin cho hơn 60 cán bộ, công chức của huyện.

H.A.H

Quảng Ngãi tổ chức tập huấn về an toàn, an ninh thông tin cho huyện Lý Sơn

Quảng Ngãi tổ chức tập huấn về an toàn, an ninh thông tin cho huyện Lý Sơn

Trong lớp tập huấn mới nhất ở huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), học viên được cập nhật một số sự cố an toàn thông tin thường gặp, cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn khi giao dịch trực tuyến, sử dụng mạng xã hội, thiết bị di động…