Báo VietNamNet - Đọc báo Online, Tin nhanh trong ngày
Vì một Việt Nam hùng cường
 
 

quỹ bạn đọc

tin tức về quỹ bạn đọc mới nhất

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 02/2016icon
Bạn đọc08/03/20160

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 02/2016

Trong 10 ngày đầu tháng 02/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 52,450,646 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.
 
Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 1/2016 (Lần 2)icon

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 1/2016 (Lần 2)

Bạn đọc
22/01/2016
Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền:57,023,213 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 01/2016icon

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 01/2016

Bạn đọc
22/01/2016
Trong 10 ngày giữa tháng 01/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 169,480,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 01/2016icon

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 01/2016

Bạn đọc
12/01/2016
Trong 10 ngày đầu tháng 01/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 72,495,600 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.
Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 1/2016 (Lần 1)icon

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 1/2016 (Lần 1)

Bạn đọc
08/01/2016
Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền:157,302,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.
Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 12/2015 (Lần 3)icon

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 12/2015 (Lần 3)

Bạn đọc
30/12/2015
Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền:41,800,470 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.
Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 12/2015 (Lần 2)icon

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 12/2015 (Lần 2)

Bạn đọc
25/12/2015
Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền:114,123,500 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.
Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 12/2015 (Lần 1)icon

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 12/2015 (Lần 1)

Bạn đọc
23/12/2015
Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền:130,667,824 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 12/2015icon

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 12/2015

Bạn đọc
17/12/2015
Trong 10 ngày đầu tháng 12/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền  111,352,570 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2015icon

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2015

Bạn đọc
03/12/2015
Trong 10 ngày cuối tháng 11/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNetđã nhận được số tiền 116,475,300 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.
Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 11/2015 (Lần 2)icon

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 11/2015 (Lần 2)

Bạn đọc
30/11/2015
Quỹ bạn đọcủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền:153,768,400 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 11/2015icon

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 11/2015

Bạn đọc
16/11/2015
Trong 10 ngày đầu tháng 11/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 139,030,258 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.
Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 11/2015 (Lần 1)icon

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 11/2015 (Lần 1)

Bạn đọc
13/11/2015
Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 162,285,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.
Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 10/2015 (Lần 2)icon

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 10/2015 (Lần 2)

Bạn đọc
06/11/2015
Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 178,938,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 09/2015icon

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 09/2015

Bạn đọc
09/10/2015
Trong 10 ngày cuối tháng 09/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 44,782,981 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.
Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 10/2015 (Lần 1)icon

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 10/2015 (Lần 1)

Bạn đọc
08/10/2015
Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 52,510,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.
Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 9/2015 (Lần 2)icon

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 9/2015 (Lần 2)

Bạn đọc
06/10/2015
 Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyểnsố tiền: 78,055,273 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 09/2015icon

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 09/2015

Bạn đọc
26/09/2015
Trong 10 ngày giữa tháng 09/2015, Ban Bạn đọcBáo VietNamNet đã nhận được số tiền 31,260,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNetcủa các cá nhân và đơn vị sau