Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 819/QĐ-TTg.

Theo đó, quy hoạch hạ tầng PCCC được xác định phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành. Hạ tầng PCCC đóng vai trò quan trọng, cần được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Một trong những nhiệm vụ chính của quy hoạch là xác định phát triển mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH chuyên ngành, cơ sở, dân phòng, tình nguyện; xác định rõ việc phát triển đồng bộ hệ thống cấp nước PCCC tại các đô thị, khu công nghiệp đảm bảo tổng lưu lượng nước chữa cháy và phù hợp với định hướng phát triển cấp nước đô thị, khu công nghiệp và các ngành, lĩnh vực có liên quan.

W-z4743554044176-4b7c5ba94cca9d60b193f82ca00b889a-4.jpg
Đến năm 2030 sẽ phát triển hệ thống bãi đỗ máy bay chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Mục tiêu đến năm 2030 phát triển hạ tầng PCCC đồng bộ, hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam, tiến tới đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới; kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của quốc gia; kiềm chế sự gia tăng về cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người và tài sản, bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Về phương hướng phát triển hệ thống giao thông phục vụ PCCC, đến năm 2030 sẽ phát triển hệ thống bãi đỗ máy bay chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hệ thống trung tâm chỉ huy điều hành bay phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng, phương tiện trên sông, biển và cháy rừng.

Bảo đảm các tuyến đường giao thông đường bộ đến trung tâm cấp huyện đáp ứng yêu cầu phục vụ phòng cháy, chữa cháy. Đảm bảo hệ thống thông tin đồng bộ, thống nhất, có khả năng kết nối, chia sẻ, tích hợp với hệ thống thông tin chỉ huy ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ trung ương đến địa phương.

W-z4743553992923-f6ee95936747648ec1092890fe7ea7bd-4.jpg
Máy bay cứu hộ cứu nạn sẽ được ứng dụng trong thời gian tới

Về tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới trụ sở, doanh trại Cảnh sát PCCC&CNCH trong phạm vi toàn quốc; đảm bảo bán kính bảo vệ của các đội Cảnh sát PCCC&CNCH đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới; đảm bảo hệ thống cấp nước PCCC, các loại hình giao thông và hệ thống thông tin chỉ huy điều hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiện đại, thống nhất, được kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật quốc gia...

Quy hoạch hạ tầng về PCCC được phân thành 6 vùng, mỗi vùng có các địa phương trung tâm và địa phương trọng điểm, được ưu tiên đầu tư để hỗ trợ các địa phương trong vùng, giáp ranh khi có yêu cầu.

Quy hoạch hạ tầng PCCC là quy hoạch quốc gia nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia trong lĩnh vực hạ tầng PCCC. Quy hoạch này trên cơ sở kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng, gắn với khai thác có hiệu quả các nguồn lực và tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia, phát triển các vùng, các ngành, lĩnh vực và các địa phương, bao gồm mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC; hệ thống cung cấp nước phục vụ PCCC; hệ thống giao thông phục vụ PCCC và hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC.

Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch là toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam, với 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đình Thành và nhóm PV, BTV