Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã có nhiều khởi sắc. Theo đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn được đầu tư phát triển mạnh; các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ có bước chuyển biến tích cực, diện mạo đô thị cơ bản được hình thành.

Đường làng ngõ xóm sạch đẹp ở huyện Quỳnh Lưu.

Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quỳnh Lưu Vũ Thị Bích Hằng cho hay, nông thôn mới đã làm thay đổi cuộc sống của nhân dân. Nổi bật nhất là việc thu hút và triển khai các dự án đầu tư vào huyện để chuyển dịch lao động và thúc đẩy khu vực nông thôn phát triển. 

Nếu như năm 2010, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha canh tác đạt 58,9 triệu đồng thì đến năm 2020 đã tăng lên 108,9 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người từ 16 triệu đồng năm 2010 tăng lên hơn 49 triệu đồng năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo từ 15,3% năm 2010 giảm xuống còn 0,96% năm 2021. Cùng với đó là hệ thống điện, trạm y tế, nhà văn hóa thôn được đầu tư chỉnh trang, xây dựng mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân...

Huyện Quỳnh Lưu đã huy động được hơn 19.131,7 tỷ đồng đầu tư các công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa... ở các địa phương, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

Đến nay, cả 32/32 xã (100%) trên toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 3 xã là Quỳnh Đôi, Quỳnh Lương, Quỳnh Hậu được UBND tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Quỳnh Đôi đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Đặc biệt, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đã hoàn thành, được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định công nhận Quỳnh Lưu đạt huyện nông thôn mới vào tháng 5/2022.

Xây dựng nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng với mục tiêu xuyên suốt là nâng cao đời sống người dân. Vì thế, ngay sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Quỳnh Lưu tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình, đề ra các giải pháp thực hiện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, huyện chú trọng công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các xã tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình trong giai đoạn 2021 – 2025. Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã, huyện nông thôn mới bền vững.

Đồng thời, huyện Quỳnh Lưu đặt mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu có 2 - 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 15 - 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Phấn đấu toàn huyện đạt bình quân 11 - 12 tiêu chí nông thôn mới nâng cao/xã, tăng 6,75 tiêu chí so với năm 2020.

Trong thời gian tới, huyện tập trung huy động, lồng ghép bố trí các nguồn lực để nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân như điện, đường, trường, trạm, nước sạch. Nâng chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường. Quỳnh Lưu phấn đấu xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030 theo chủ đề “Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững đi đôi với phát triển du lịch sinh thái”.

Khánh Chi