Rambo V

Cập nhập tin tức Rambo V

Sau tất cả, cuối cùng thời điểm ra mắt của Rambo 5 cũng được ấn định là vào mùa thu năm 2019.