rắn chuông

Cập nhập tin tức rắn chuông

Mải săn mồi, rắn đuôi chuông bị diều hâu xé thịt ăn sống

Con rắn không biết rằng buổi đi săn định mệnh khiến nó trở thành bữa 'trưa' ngon lành cho kẻ địch.

Kỳ đà nhai ngấu nghiến rắn đuôi chuông cực độc

Một con rắn đuôi chuông đi lạc vào lãnh thổ của kỳ đà đã phải nhận cái kết đau đớn.