sàn diễn của cánh nhà giàu

Cập nhập tin tức sàn diễn của cánh nhà giàu

Đi họp lớp cũng cần bản lĩnh

Dù có thoáng tâm trạng "nhà quê", nhưng tôi xác định đi họp lớp cũng cần chút bản lĩnh. Điều này giúp tôi luôn có các cuộc tụ họp vui vẻ.

Ngán ngẩm họp lớp bị biến thành 'sàn diễn' của cánh nhà giàu

Nhận thư mời họp lớp, anh Minh phân vân không muốn tham gia. Thậm chí tỏ ra ngán ngẩm vì theo anh, mấy năm gần đây họp lớp đã giảm vui vì vô tình cuộc gặp gỡ biến thành “sàn diễn” khoe của.