Seena Hoshiki

Cập nhập tin tức Seena Hoshiki

Seena Hoshiki đang được hóa - xạ trị, trong trường hợp bệnh tình chuyển biến xấu Seena phải cấy ghép tủy xương.