Sở GTVT TP vừa có văn bản gửi UBND TP về kiến nghị đối với đề xuất tạm ngừng hoạt động thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô (thu phí ô tô đậu lòng đường). Kiến nghị này được Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP gửi đến Sở GTVT TP vào hôm 11/8.

Theo Sở GTVT TP, năm 2020, UBND TP đã có quyết định 4472 về giao chức năng, nhiệm vụ thu phí ô tô đậu lòng đường cho Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP (công ty) đảm trách. 

Theo nhìn nhận của Sở GTVT, hiện nay, việc triển khai thực hiện theo kế hoạch và quy chế của UBND TP còn chưa nghiêm và chưa phản ánh đúng thực tế nên chưa có đủ cơ sở để xây dựng tiêu chí lựa chọn đấu thầu đơn vị thu phí.

Điểm thu phí ô tô đậu lòng đường tại công viên 23/9

Do đó, Sở GTVT TP kiến nghị UBND TP chỉ đạo Lực lượng Thanh niên xung phong tổ chức kiểm điểm các tồn tại về việc thu phí trong thời gian qua của Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.

Đồng thời, lực lượng này cũng có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện, kịp thời điều chỉnh tổ chức bộ máy nhân sự, đẩy nhanh tiến độ ký kết phương án phối hợp xử lý vi phạm tại hiện trường để công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả...

Sở GTVT cũng kiến nghị UBND TP chỉ đạo UBND quận 1, 5, 10 chịu trách nhiệm cử lực lượng, nhân sự phối hợp, xử lý vi phạm hành chính. Các đơn vị liên quan sớm ký kết phương án phối hợp xử lý vi phạm tại hiện trường, tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo kế hoạch, quy chế của UBND TP đã ban hành.

Mới đây, Sở GTVT TP.HCM cũng có báo cáo UBND TP về kết quả sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đỗ ô tô có thu phí ở trung tâm TP.

Theo báo cáo, từ tháng 8/2020 đến tháng 5/2022, số phí đỗ xe thu được hơn 8,5 tỷ đồng. Hiện có 20 tuyến đường tổ chức thu phí với tổng cộng 822 ô đỗ xe, trong đó quận 1 có 12 tuyến, quận 5 có 3 tuyến, quận 10 có 5 tuyến.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, Sở GTVT TP kiến nghị UBND TP chỉ đạo lực lượng Thanh niên xung phong quan tâm hỗ trợ Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong triển khai tổ chức sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đỗ xe có thu phí.

Điều chỉnh và nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong quá trình tổ chức sử dụng tạm thời một phần lòng đường. Yêu cầu đơn vị quản lý nhanh chóng xây dựng quy trình, phối hợp xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động thu phí nhằm đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính kịp thời, minh bạch.

Sở đề nghị đơn vị quản lý thu phí đỗ xe lòng đường khẩn trương áp dụng, hoàn chỉnh, nâng cao các giải pháp công nghệ và các tiện ích. Hoàn chỉnh quy trình giải pháp công nghệ theo hướng tích hợp đa tiện ích từ ứng dụng thu phí; sớm triển khai thí điểm hình thức thanh toán liên thông dịch vụ thu phí đỗ xe với dịch vụ thu phí đường bộ tự động không dừng (ETC).

Bổ sung chức năng kết nối liên thông với bãi đậu xe của các tổ chức, doanh nghiệp như khách sạn, trung tâm thương mại, bến xe, sân bay…

TP.HCM nghiên cứu kết nối ETC để thu phí đỗ xe lòng lề đườngSở GTVT TP.HCM đề nghị đơn vị quản lý thu phí đỗ xe lòng lề đường nâng cao các giải pháp công nghệ và tiện ích, trong đó có kết nối thanh toán liên thông với thu phí không dừng (ETC).