tấm lợp fibro xi măng

Cập nhập tin tức tấm lợp fibro xi măng

Tấm lợp fibro ximăng với sức khỏe: Có thể sử dụng lâu dài?

 Tấm lợp fibro xi măng vẫn đang gây tranh cãi về mức độ độc hại đến con người. Liên quan đến vấn đề này hiện đang có 2 luồng ý kiến cho rằng cấm hay không cấm sử dụng amiang trắng ở Việt Nam.