tạm thu

Cập nhập tin tức tạm thu

Chấn chỉnh hiệu trưởng tạm thu tiền học sinh sai quy định

Phòng GD-ĐT TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã kiểm tra thông tin về hai trường tiểu học tạm thu sai quy định và yêu cầu các trường có văn bản tường trình.

Bộ Tài chính cũng muốn bỏ phí đường bộ với xe máy

 Bộ Tài chính cũng kiến nghị sửa đổi quy định theo hướng bỏ hẳn việc thu phí xe máy.