tán gái xinh gặp quả đắng

Cập nhập tin tức tán gái xinh gặp quả đắng

Tâm sự thanh niên: “Tán gái lại còn bị lợi dụng trả tiền cho cả nhóm bạn gái mới quen”

(GameSao.vn) - Đi chơi với bạn gái không trả tiền hoặc trả mỗi phần mình thì bị chửi là ki bo, yêu cầu share thì bị gái lườm “rách mắt”, còn không đi thì chẳng biết bao giờ mới có người yêu. Đi rồi lại gặp cảnh nàng kéo cả hội theo ăn ké, thủng ví luôn! Ôi, nghĩ mà tủi nhục phận đàn ông thời bình đẳng!