tăng sao

Cập nhập tin tức tăng sao

Game thủ truyền tai nhau bí kíp 'đập đá'

(GameSao) - Bí kíp “đập đá” đang được các game thủ Túy Tiêu Dao truyền tai nhau, liệu ai sẽ là người phát huy bí kíp đã thất truyền này?