Số tiền mặt của Tập đoàn Đại Dương tính đến hết năm tài chính 2014 là 6.812.855.834 đồng, giảm 13 lần so với ngày 31/12/2013.

Trước khi tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2015, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group – OGC) đã có Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.

Bản báo cáo dài 30 trang là tài liệu ghi lại khá đầy đủ hoạt động kinh doanh của Ocean Group trong năm tài chính từ 31/12/2013 – 31/12/2014.

Sở dĩ Báo cáo tài chính của Tập đoàn Đại Dương nhận được sự chú ý của nhiều cổ đông cũng như các nhà đầu tư vì trong năm tài chính vừa qua, tập đoàn đã gặp biến cố lớn nhất trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình.

Đó là việc lãnh đạo chủ chốt của công ty – ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã rơi vào vòng lao lý.

{keywords}
Ông Hà Văn Thắm

Báo cáo cũng phân tích khá kỹ các khoản liên quan đến tiền, các khoản cho vay của tập đoàn này.

Theo đó, tính đến hết ngày 31/12/2014, hầu hết các số liệu liên quan đến tiền và các khoản tương đương với tiền của tập đoàn đều có mức giảm khá mạnh.

Số tiền mặt tập đoàn tính đến hết năm tài chính 2014 là 6.812.855.834 đồng, giảm 13 lần so với ngày 31/12/2013.

Tiền gửi ngân hàng giảm từ mức 320.959.502.390 đồng (31/12/2013) xuống còn 215.801.447.405 đồng, giảm gần 25%.

Số tiền đang chuyển của Đại Dương cũng giảm 892.039.628 đồng, ở mức 15.592.617 đồng.

Trong khi tất cả các số liệu liên quan đến tiền đều giảm thì các khoản tương đương với tiền (phản ánh số dư khoản tiền gửi ngân hàng có thời gian đáo hạn không quá 3 tháng) lại tăng khá mạnh.

Cuối năm 2013, con số này từ mức 27.000.000.000 đồng đã tăng lên là 96.605.000.000 đồng, gấp hơn 3 lần.

Tính chung năm 2014, Ocean Group lỗ sau thuế 1.370 tỷ đồng. Nguyên nhân của việc thua lỗ lớn trong năm 2014 có sự đóng góp không hề nhỏ từ khoản lỗ 931 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư tài chính.

Lĩnh vực bán lẻ và thương mại, khách sạn và dịch vụ cũng lần lượt lỗ 376 tỷ và 185 tỷ đồng.

Trong năm 2014, OGC đã chuyển nhượng thành công 90% cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần bán lẻ và quản lý bất đồng sản Đại Dương cho các đối tác khác.

Tổng doanh thu của thương vụ này là 720 tỷ đồng và lợi nhuận ghi nhận từ việc chuyển nhượng là 450 tỷ đồng.

(Theo Trí thức trẻ)