tật xấu của game thủ việt

Cập nhập tin tức tật xấu của game thủ việt

Đến bao giờ môi trường game Việt mới được...trong sạch

Vẫn biết game thủ Việt hack cheat hay có nhiều thói xấu đều là "con sâu làm rầu nồi canh", nhưng tiếc một nỗi, “sâu” trước giờ nhiều vô kể