Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào trong bài phát biểu khai mạc đại hội toàn quốc đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) nói rằng, CPC phải thực hiện những nỗ lực không ngừng để chống tham nhũng, thúc đẩy liêm chính và chống suy đồi.Ông Hồ Cẩm Đào phát biểu trong lễ khai mạc đại hội toàn quốc đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: THX

Theo ông Hồ Cẩm Đào, chống tham nhũng và tăng cường sự liêm chính chính trị là một vấn đề lớn được người dân rất quan tâm chú ý, và cũng là một cam kết chính trị rõ ràng, lâu dài của đảng.

"Nếu chúng ta thất bại trong việc giải quyết vấn đề này, nó có thể ảnh hưởng tới sự tồn vong của đảng, thậm chí gây ra sự sụp đổ của đảng, của nhà nước”, ông Hồ Cẩm Đào cảnh báo.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, CPC phải giữ vững lập trường cứng rắn trong cuộc chiến chống tham nhũng ở mọi lúc, điều tra kỹ lưỡng các trường hợp tham nhũng lớn và nỗ lực làm việc để giải quyết vấn đề tham nhũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới người dân.

"Tất cả những ai vi phạm kỷ luật đảng và luật pháp nhà nước, dù họ là bất kỳ ai, có quyền lực như thế nào, vị trí ra sao, cũng phải bị mang ra trước pháp luật mà không có sự khoan dung”, ông tuyên bố.

Ông Hồ Cẩm Đào còn nhấn mạnh đến sự lãnh đạo tập trung của CPC, và nói rằng, không ai được phép tự đặt mình cao hơn tổ chức đảng. Theo ông, sự tập trung lãnh đạo của đảng là nguồn gốc sức mạnh của đảng và đảm bảo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội, thống nhất dân tộc và tiến bộ, đảm bảo hoà bình và ổn định của Trung Quốc.

Ông Hồ Cẩm Đào cũng yêu cầu các quan chức lãnh đạo của CPC thực hiện nghiêm ngặt kỷ luật tự giác, tăng cường giám sát gia đình và nhân viên của họ. "Quan chức mọi cấp, nhất là quan chức cấp cao phải tuân thủ các quy tắc ứng xử về quản trị sạch và báo cáo mọi vấn đề quan trọng”, ông nói. "Họ cũng phải tự giám sát bản thân, tăng cường giáo dục, giám sát người nhà và nhân viên, không bao giờ nên tìm kiếm đặc quyền nào.

CPC cũng phải thắt chặt giám sát với việc thực thi quyền lực ở lãnh đạo, nhất là các quan chức hàng đầu”.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, CPC cần tăng cường cải cách ở các lĩnh vực chủ chốt, cải thiện hệ thống luật pháp chống tham nhũng, quản lý rủi ro để làm sạch chính phủ, tránh xung đột lợi ích, ngăn chặn và đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả hơn, khoa học hơn, tăng cường hợp tác quốc tế trong chống tham nhũng...

Đại hội toàn quốc CPC lần thứ 18 khai mạc sáng nay, 8/11 tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh. Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào đã đọc báo cáo "Kiên trì đi trên con đường chủ nghĩa xã hội mang nét đặc trưng của Trung Quốc và phấn đấu hoàn thành việc xây dựng xã hội khá giả trên tất cả các khía cạnh".

Các lãnh đạo cấp cao như Giang Trạch Dân, Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo, Giả Khánh Lâm, Lý Trường Xuân, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Hà Quốc Cường và Chu Vĩnh Khang đã có mặt tại buổi lễ khai mạc cùng hơn 2.300 đại biểu và các khách mời.

Cải tổ cơ cấu chính trị, mở rộng dân chủ
 
Trong bài phát biểu, ông Hồ Cẩm Đào tuyên bố, Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành cải tổ cơ cấu chính trị, nhưng không bao giờ sao chép một hệ thống chính trị phương Tây.

"Chúng ta phải tiếp tục các nỗ lực tích cực và thận trọng để tiến hành cải tổ cơ cấu chính trị, mở rộng dân chủ”. Ông nói rằng, CPC nên nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc xây dựng hệ thống, phát huy đầy đủ sức mạnh của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa và tiếp thu những thành tựu chính trị của các xã hội khác.
 
 Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế đến 2020, Trung Quốc phải tăng gấp đôi GDP và thu nhập bình quân đầu người so với năm 2010.


Thái An (tổng hợp từ THX)