tham gia bảo hiểm

Cập nhập tin tức tham gia bảo hiểm

Cần tu sửa mới mua bảo hiểm thân vỏ

Nhiều chủ xe thường có suy nghĩ sử dụng ô tô một thời gian, cần tu sửa thân vỏ thì mới mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô để nhận được một phần chi phí hỗ trợ. Tuy nhiên, đó là một quan điểm rất sai lầm.