Thanh tra sai phạm

Cập nhập tin tức Thanh tra sai phạm

Hàng loạt cơ quan, xã, thị trấn, trường học ở Gia Lai dính sai phạm về tài chính

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng ngân sách và công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Chư Sê gia đoạn 2019-2021. Hàng loạt sai phạm được phát hiện với số tiền gần 800 triệu đồng.