thế giới 2021

Cập nhập tin tức thế giới 2021

Thế giới sẽ phục hồi mạnh mẽ năm 2021?

Với người dân toàn thế giới, hy vọng lớn nhất là năm 2021 sẽ có các chuyển đổi có lợi: nền kinh tế phục hồi nhanh chóng, các công ty xoay trục với các mô hình kinh doanh "tái định dạng" và các chính phủ "xây dựng lại tốt hơn". 

Các xu hướng nổi bật của thế giới năm 2021

Năm 2021, chúng ta sẽ đối mặt với thách thức cả quen thuộc lẫn bất ngờ, dưới đây là những dự báo về một năm sắp tới của các chuyên gia thuộc tạp chí Fortune.

Quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo năm 2021 'rất thê thảm'

Giám đốc điều hành của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã đưa ra một dự báo thảm khốc về những tháng sắp tới.