The Hacksmith

Cập nhập tin tức The Hacksmith

Chiếc găng nặng 14kg này sẽ mang sức mạnh của Hulk vào tay bạn, đấm phát vỡ luôn mọi thứ

Với chiếc găng tay này, bạn sẽ không e dè gì khi đấm thẳng vào gạch đá nữa.