thi thể nữ

Cập nhập tin tức thi thể nữ

Phát hiện thi thể nữ giới dưới hầm biogas ở Thanh Hóa

Một thi thể nữ giới vừa được người dân phát hiện dưới hầm biogas ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.

Thi thể nữ trước cổng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Một nhân viên của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) phát hiện thi thể nữ giới trong bụi cây.