thị trường doanh nghiệp

Cập nhập tin tức thị trường doanh nghiệp

Mối lương duyên bất ngờ giữa Microsoft và Linux bắt đầu bằng một bát phở

Từ một bát phở Việt Nam, cả nhóm SQL Server đã quyết định nên hướng đi tương lai cho phần mềm nổi tiếng của mình.