Đ.T (theo Newsflare)

Ống nhựa phóng trúng đầu, người đàn ông thoát chết nhờ mũ bảo hiểm

Ống nhựa phóng trúng đầu, người đàn ông thoát chết nhờ mũ bảo hiểm

Một người đang ông đang đi xe máy may mắn thoát chết nhờ đội mũ bảo hiểm khi bất ngờ bị ống nước từ trên tòa nhà chung cư rơi trúng đầu.