thời đại 4.0

Cập nhập tin tức thời đại 4.0

Chuyển đổi số là động lực tăng trưởng của Viettel

Chỉ trong một thời gian ngắn, Viettel đã và đang phát triển, cho ra đời hàng loạt sản phẩm/dịch vụ số. Đây là nền móng để nhà mạng mở ra không gian tăng trưởng mới trong thời đại 4.0.