thông tin mạng

tin tức về thông tin mạng mới nhất

Báo chí chính thống cần làm chủ trận địa thông tin, để phản bác thông tin xấu, độc hạiicon
Góc nhìn17/12/20200

Báo chí chính thống cần làm chủ trận địa thông tin, để phản bác thông tin xấu, độc hại

Cần phát huy trách nhiệm của báo chí chính thống để đưa những nguồn thông tin tin cậy, định hướng dư luận.