thông tin mạng

Cập nhập tin tức thông tin mạng

Báo chí chính thống cần làm chủ trận địa thông tin, để phản bác thông tin xấu, độc hại

Cần phát huy trách nhiệm của báo chí chính thống để đưa những nguồn thông tin tin cậy, định hướng dư luận.

'Về tình, phạt báo nào cũng phân vân'

"Nếu nói về tình, trường hợp nào chúng tôi cũng phải phân vân vì liên quan đến nhiều con người, cơ quan báo chí, xuất bản" - Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nói. 

Cảnh giác, tẩy chay thông tin bôi nhọ, ngụy tạo

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nói hàng trăm trang mạng máy chủ ở nước ngoài đã bịa đặt, bôi nhọ danh dự lãnh đạo nhằm gây chia rẽ Đảng với nhân dân.