{keywords}
 

Câu 1. Sách gì không có chữ?

Câu 2. Con gì mặt nhỏ hơn chân?

Câu 3. Khi nào nhìn 2 mà lại nói 10?

Câu 4. Nơi nào khô mà lại có nhiều nước?

Câu 5. Cái gì sạch thì đen, lem nhem lại trắng?

Câu 6. Con bò có cái gì đặc biệt mà con trâu không có?

Câu 7. Khi bạn nói ra, bạn sẽ đánh mất nó. Nó là cái gì thế?

Câu 8. Có ba con mèo và tỉ con mèo, hỏi có tất cả mấy con mèo?

Câu 9. Cái gì có thể khiến một cô bé xinh đẹp trở thành một bà lão lụ khụ?

Câu 10. Nó là của bạn nhưng bạn lại dùng ít, người quen biết với bạn dùng nó nhiều hơn. Nó là gì?

Xem đáp án TẠI ĐÂY

Phan Duy Nghĩa 

Đáp án bài toán thử sức với trò chơi di chuyển qua các ô vuông

Đáp án bài toán thử sức với trò chơi di chuyển qua các ô vuông

Bài toán này có nhiều cách đi. Sau đây xin nêu 2 cách.